ร้าน ประสิทธิ์ยนต์ ออนไลน์

ร้าน ประสิทธิ์ยนต์ เริ่มก่อตั้ง มากว่า 60 ปี โดยเริ่ม สาขาแรกจาก อำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย และขยาย สาขามาเรื่อยจน ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น เราทำกิจการการค้า ด้านอะไหล่ รถยนต์ รถไถ รถพ่วง รถบรรทุก ตลอดจน อะไหล่ เครื่องจักรโรงงานแบบต่างๆ โดยมีการแตกขแนงสินค้าภายในร้าน ไปเรื่อยๆ ตลอดเวลา  เพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายของทางร้าน เพื่อก้าวนำ เข้าสู่ยุคสมัยของช่องการค้า ออนไลน์ ร้าน P.S.Y. E-SHOP จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ลูกค้า ได้เลือกใช้บริการทางร้าน ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ในราคาที่ถูกลง ในรูปแบบช่องทางการค้า ทั้งปลีก และ ส่ง ใน อินเทอร์เน็ท