นโยบาย การขนส่ง Shipping Policy

เราส่งสินค้าโดยใช้บริการ บริษัท KERRY EXPRESS โดยมีตารางการคิดเรทขนส่งดังนี้

We use Kerry Express as a primary shipping service which have a rate service as such

 

if you wish to have your products send to you any other ways please contact us and let us know at 

shipping@psyauto.com

หากคุณต้องการให้เราส่งทางอื่นนอกจากKERRY โปรดติดต่อเราได้ที่ อีเมล์

shipping@psyauto.com 

ขออภัยเรายังไม่มีการส่งสินค้าออกนอกประเทศไทย ณ ขณะนี้

Sorry As of now We have yet to offer oversea shipping service so we will not ship our products out of Thailand yet